NO PROSEDUR TAJUK PROSEDUR KUALITI RUJUKAN PEMEGANG PROSEDUR MUAT TURUN
  Manual Kualiti (MQ) MQ Manual Kualiti MQ/UiTM/BPD Rizadora Muhamad Arsad
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 01 Kawalan Dokumen Kualiti PQ.P/UiTM/ BPD.01 Umaira Othman Koya
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 02 Kawalan Rekod Kualiti PQ.P/UiTM/ BPD.02 Adlin Na'qiah Sabar@Sabal
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 03 Audit Kualiti Dalaman PQ.P/UiTM/ BPD.03 Wan Ismahanini Ismail
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 04 Tindakan Pemulihan PQ.P/UiTM/ BPD.04 Azanizam Ismail
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 05 Kawalan Perkhidmatan Yang Takakur PQ.P/UiTM/ BPD.05 Noriah Mohamed Ali
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 06 Pengurusan Risiko PQ.P/UiTM/ BPD.06 Yuslin Mohd Sani
PQP.06 - RISIKO 663.18 KB
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 07 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan PQ.P/UiTM/ BPD.07 Nor Hafizah Ibrahim
PQP.07 - MKSP 441.69 KB
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 08 Pengurusan Latihan PQ.P/UiTM/ BPD.08 Rosman Yahya
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 09 Pengendalian Aduan dan Maklum Balas Pelanggan PQ.P/UiTM/ BPD.09 Fairuzaszila Junus
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 01 Pengurusan Perancangan Sumber Manusia PQ.O/UiTM/ BPD.01 Syarifah Nurfuazduz Zakiah Habib Dzulkarnain
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 02 Pengurusan Pengambilan dan Pelantikan Staf PQ.O/UiTM/ BPD.02 Noorasmawati Amsari
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 03 Pengurusan Emolumen Staf PQ.O/UiTM/ BPD.03 Roslimi Ariffin
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 04 Pengurusan Cuti Staf PQ.O/UiTM/ BPD.04 Masdiana Mosman
PQO.04 - CUTI 544.05 KB
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 05 Pengurusan Pengesahan Ke Dalam Perkhidmatan PQ.O/UiTM/ BPD.05 Hishamudin Mohd Twontawi
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 06 Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf PQ.O/UiTM/ BPD.06 Nazlin Md. Rahim
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 07 Pengurusan Biasiswa UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.07 Sazlyra Mohd Arshad
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 08 Pengurusan Persaraan Staf UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.08 Mohd Faridz Riza Ash Ridzwan Ash
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-01      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-02      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-03      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BPO-01      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/INFOTECH/JPIT 3-8