PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BPP terdiri dari tiga puluh satu (33) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar Kanan N52 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 3
Penolong Pendaftar N41 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29  4
Kerani Tertinggi N26 1
Kerani Kanan N22 5
Kerani N19 15
Pembantu Operasi Kanan N14 1
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Cuti
  • Pengurusan Perkhidmatan Agensi Luar
  • Pengurusan Persaraan dan Penamatan
  • Pengurusan Prestasi dan Pengesahan Perkhidmatan
  • Pengurusan Fail Staf

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media