PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BPP terdiri dari tiga puluh (30) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar Kanan N52 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 2
Penolong Pendaftar N41 2
Pegawai Eksekutif Kanan N32 2
Pegawai Eksekutif N29 3
Kerani Tertinggi N26 1
Kerani Kanan N22 13
Kerani N19 5
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Cuti
  • Pengurusan Perkhidmatan Agensi Luar
  • Pengurusan Persaraan dan Penamatan
  • Pengurusan Prestasi dan Pengesahan Perkhidmatan
  • Pengurusan Fail Staf

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media