PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BPO terdiri dari Lapan belas (15) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar N48 1
Penolong Pendaftar N41 3
Pegawai Eksekutif Kanan N32 0
Pegawai Eksekutif N29 1
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan FA32 2
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 1
Kerani Kanan N22 6
Kerani N19 1

 

 FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Skim Perkhidmatan dan Pemantauan
  • Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
  • Pengurusan Sistem Sumber Manusia
 
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media