Lanjutan dari penstrukturan semua Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK) telah ditubuhkan dengan penggabungan beberapa fungsi dari dua (2) jabatan iaitu Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM) dan Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM). Dengan penggabungan ini, BKK diletakkan di bawah JPSM.

BKK terdiri dari dua puluh sembilan (29) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Ketua Timbalan Pendaftar N54 1
Timbalan Pendaftar  Kanan N52 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 3
Penolong Pendaftar N41 2
Ketua Penolong Pegawai Tadbir N40 1
Pegawai Eksekutif Tertinggi N36 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 5
Ketua Kerani N28 1
Kerani Kanan N22 3
Kerani N19 9
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Sejajar dengan matlamat Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM), BKK melaksanakan fungsi berikut:

  1. Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf
  2. Pengurusan Biasiswa dan Staf Cuti Belajar
  3. Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan
  4. Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya
  5. Sekretariat Jawatankuasa Induk – Peningkatan Kerjaya Sumber Manusia
PIAGAM PELANGGAN
  1. Keputusan kenaikan pangkat dikeluarkan enam (6) bulan setelah permohonan lengkap diterima.
  2. Memastikan 70% staf cuti belajar / pemegang biasiswa menghantar laporan kemajuan berkala (PR) dan laporan prestasi (PA) dalam tempoh yang ditetapkan.
  3. Keputusan peperiksaan dikeluarkan tiga (3) bulan dari tarikh peperiksaan.
 
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media