PERANAN PEJABAT PENDAFTAR

Pejabat Pendaftar berperanan sebagai pemudah cara pencapaian aspirasi dan inisiatif transformasi UiTM melalui :

 1. Tadbir urus 1UiTM:Multisistem
 2. Sekretariat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) UiTM
 3. Perancangan Sumber Manusia
 4. Pengambilan, Agihan dan Penempatan Sumber Manusia
 5. Pembangunan dan Peningkatan Kerjaya Sumber Manusia
 6. Pengurusan Saraan, Kemudahan dan Kebajikan Sumber Manusia
 7. Pengurusan Perkhidmatan Sumber Manusia
 8. Pengurusan data dan semakan skim perkhidmatan
HALA TUJU PEJABAT PENDAFTAR
 1. Membudayakan tadbir urus universiti yang terbaik
 2. Melantik staf yang bekelayakan, berpengetahuan dan berkepakaran
 3. Membangunkan kepakaran dan kecekapan untuk melahirkan staf yang profesional serta berjiwa murni
 4. Menginstitusikan Budaya PERDANA sebagai nilai yang kukuh dalam membentuk pekerja yang cemerlang, berintegriti tinggi serta profesional.

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media