Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BSK terdiri dari lima belas (15) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar Kanan N52
Penolong Pendaftar Kanan N44 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 3
Penolong Akauntan W29 2
Kerani Kanan N22 1
Kerani Kewangan Kanan W22 1
Kerani N19 2
Kerani Kewangan W19 2
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Saraan
  • Pengurusan Kemudahan Staf
  • Pengurusan Majlis Jasamu Dikenang (MJD)
PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media