PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Governan dan Sekretariat Universiti (BGSU) telah ditambah baik dengan penggabungan beberapa fungsi dari Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ).

BGSU terdiri dari lapan belas (17) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Ketua Timbalan Pendaftar N54 1
Timbalan Pendaftar N48 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 1
Penolong Pendaftar Kanan N41 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Setiausaha Pejabat N29 1
Kerani Kanan N22 1
Kerani N19 3
Pelukis Grafik B19 1
Pembantu Operasi N11 5
Pemandu H11 1

Bahagian Governan dan Sekretariat Universiti (BGSU) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

Unit Sekretariat LPU dan Pentadbiran
Keurusetian Lembaga Pengarah Universiti:
 1. Pengurusan pelantikan LPU
 2. Pengemaskinian sistem maklumat LPU
 3. Pengurusan mesyuarat LPU
  • Sebelum mesyuarat
  • Semasa mesyuarat
  • Selepas mesyuarat
 4. Pengurusan latihan LPU
 5. Pengurusan hal ehwal LPU
  • Bayaran elaun
  • Hal ehwal kebajikan
  • Urusan rasmi berkaitan universiti yang melibatkan LPU dalam dan luar negara
  • Istiadat konvokesyen
Penyelarasan dasar:
 1. Mengkaji, menyemak dan menyelaras hal-hal berkaitan governan universiti
 2. Menguruskan audit tadbir urus/ perjawatan (kerjasama dengan Bahagian Pembangunan Organisasi)*
 3. Menguruskan repositori dasar
 4. Menguruskan penubuhan jawatankuasa baharu
 5. Daftar jawatankuasa di UiTM
Keurusetian Pro Canselor:
 1. Pengurusan pelantikan Pro Canselor
 2. Pengemaskinian sistem maklumat Pro Canselor
 3. Pengurusan hal ehwal Pro Canselor:
  • Bayaran elaun
  • Hal ehwal kebajikan
  • Urusan rasmi berkaitan universiti yang melibatkan LPU dalam dan luar negara
  • Istiadat konvokesyen
Pentadbiran:
 1. Pengurusan kemudahan urusan mel universiti
 2. Pengurusan belanjawan Pejabat Pendaftar
 3. Pengurusan agihan dan kawalan perbelanjaan
 4. Pengurusan penyelenggaraan dan perolehan Pejabat Pendaftar
Keurusetiaan mesyuarat:
 1. Perancangan mesyuarat tahunan peringkat strategik (jawatankuasa di bawah LPU)
 2. Mesyuarat Ketua Bahagian Pejabat Pendaftar
 3. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP/PPK dan PP Seluruh Sistem
 4. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP
Pengurusan Jubah/Pakaian Berkaitan Istiadat Konvokesyen:
 1. Ukuran, Tempahan dan bayaran bagi jubah/sampin/songkok/baju istiadat
 2. Jemputan dan semakan kehadiran Pro Canselor dan LPU
 3. Urusan kenderaan dan logistik
 4. Urusan kehadiran istiadat ke kampus
 5. Penyelenggaraan jubah istiadat/senat dan jubah akademik
Unit Governan UiTM dan Kualiti
Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar:
 1. Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan perancangan strategik Pejabat Pendaftar
 2. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti kualiti
 3. Keurusetiaan Jawatankuasa Pemandu Kualiti
 4. Penyelenggaraan Sistem Pengurusan Kualiti (SPQ)
 5. Penyertaan aktiviti kualiti dalam dan luar universiti
Penyelarasan dasar:
 1. Melaksanakan maklumbalas pelaksanaan tadbir urus 1UiTM:Multisistem *
 2. Meyediakan laporan ITU
Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar:
 1. Menyelaras keperluan latihan
 2. Melaksanakan latihan dan Memantau keberkesan latihan
 3. Pelaporan dan analisan latihan.
 4. Penganjuran seminar/persidangan berkaitan, sumber manusia dan kualitiBagi staf Pejabat Pendaftar
 5. Kursus/pendedahan/latihan berkaitan tadbir urus, sumber manusia dan kualiti
Keurusetiaan mesyuarat:
 1. Mesyuarat Kualiti (MKSP/Penyampaian prestasi jabatan/audit dalam)
 2. Mesyuarat Bersama Jabatan
 3. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP/PPK dan PP Seluruh Sistem
Menyelaras maklumat Pejabat Pendaftar:
 1. Menyelaras laporan pencapaian jabatan/Pejabat Pendaftar
 2. Menyelaras laporan AKNC

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media