BAHAGIAN REKOD PELAJAR & KONVOKESYEN

KETUA BAHAGIAN

 

Skop tugas:

        PENGURUSAN REKOD PELAJAR

  • Mengemaskini dan menyenggara Rekod Pelajar UiTM
  • Pengesahan Graduan ke Senat UiTM

        PENGURUSAN KONVOKESYEN

  • Mengurus dan mengendalikan Istiadat Konvokesyen UiTM
  • Menyelaras Istiadat Konvokesyen UiTM Cawangan
 

Nama       : Kosong

Jawatan  : 

Email        : 

No.Telefon : 03-5544 3110


   
       

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media