PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM) telah disusun semula dan ditambah baik. JPSM terdiri dari lima (5) bahagian seperti berikut:

  • Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO)
  • Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf (BPPS)
  • Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP)
  • Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK)
  • Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK)

JPSM terdiri dari tiga (3) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Ketua Timbalan Pendaftar N54 1
Setiausaha Pejabat N29 1
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan F44 1
FUNGSI JABATAN

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Pembangunan Organisasi
  • Pengurusan Pengambilan dan Penempatan Staf
  • Pengurusan Perkhidmatan
  • Pengurusan Saraan dan Kemudahan
  • Pengurusan Kemajuan Kerjaya
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Muhamad Nizam bin Noordin Ketua Timbalan Pendaftar nizam545@uitm.edu.my 03-5544 3050
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Nurharyati binti Jamaludin Setiausaha Pejabat nurha700@uitm.edu.my 03-5544 3051
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Mohd Azrul Amir bin Muhamad Tajudin Pegawai Teknologi Maklumat Kanan azrulamir@uitm.edu.my