PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BSK terdiri dari lima belas (15) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar N52
Penolong Pendaftar N44 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 3
Kerani Kanan N22 1
Kerani Kewangan Kanan W22 1
Kerani N19 2
Kerani Kewangan W19 4
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Saraan
  • Pengurusan Kemudahan Staf
  • Pengurusan Majlis Jasamu Dikenang (MJD)
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Datin Hajah Noor Asyikin binti Md. Nor Timbalan Pendaftar Kanan noora056@salam.uitm.edu.my 03-5544 3040
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Roslimi bin Ariffin Penolong Pendaftar Kanan rosli019@uitm.edu.my 03-5543 8553
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Farafaddia binti Abu Hanipah Pegawai Eksekutif Kanan fara@salam.uitm.edu.my 03-5544 3045
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Zustaman bin Awang Soh Pegawai Eksekutif zustaman@salam.uitm.edu.my 03-5544 3874
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Rohana binti Misran Kerani Kewangan Kanan rohan030@salam.uitm.edu.my 03-5544 3062
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Aime Nadia binti Hamdan Kerani Kewangan aime315@salam.uitm.edu.my 03-5544 3061
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Hasfizah binti Mohd Teridi Penolong Akauntan hasfizah4269@salam.uitm.edu.my 03-5544 3028
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Norita binti Md Don Penolong Akauntan norita36@salam.uitm.edu.my 03-5544 3061
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Nurulhijatul binti Jamaludin Kerani Kewangan nurul483@salam.uitm.edu.my 03-5544 3028
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Khairulimran bin Abdul Ghani Kerani khairulimran@salam.uitm.edu.my 03-5544 3026
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Nor Azme bin Shamsuddin Pembantu Operasi norazme@salam.uitm.edu.my 03-5544 3043
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Nur Farra binti Mustafar Pegawai Eksekutif nurfarra@salam.uitm.edu.my 03-5544 3042
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Nurul Liyana binti Mohd Saman Pegawai Eksekutif liyana4311@salam.uitm.edu.my 03-5544 3008
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Mariani binti Ismail Kerani Kanan mariani139@salam.uitm.edu.my 03-5544 3047
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Nor Hazura binti Haron Kerani norha250@salam.uitm.edu.my 03-5544 3043