Pelaksanaan Pengoperasian UiTM semasa PKPB

Punca Kuasa : Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti Bil. 13/2020 bertarikh 6 Mei 2020

Terpakai kepada semua staf Universiti Teknologi MARA (staf tetap/kontrak/harian/Part Time Full Time/pekerja sambilan harian)

Patuhi Panduan Pergerakan Staf Kembali Bertugas Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)

Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 13 Mei 2020

Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di UiTM

Untuk Meminimakan risiko penularan COVID-19 dan memastikan persekitaran UiTM adalah selamat, kondusif dan terkawal

Terpakai kepada semua staf Universiti Teknologi MARA

Inisiatif Pejabat Pendaftar

Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (sehingga 15 April 2020)

Soalan lazim (FAQ’s)

perintah kawalan pergerakan (movement control order)

Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi Mara

Panduan Bekerja Dari Rumah (BDR) Bagi Staf UiTM Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

1.0 TUJUAN

Dokumen ini adalah bertujuan untuk memberi panduan mengenai Bekerja Dari Rumah (BDR) dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) staf Universiti Teknologi MARA.