Panduan Amalan Langkah Pencegahan COVID-19 di UiTM

Untuk Meminimakan risiko penularan COVID-19 dan memastikan persekitaran UiTM adalah selamat, kondusif dan terkawal

Terpakai kepada semua staf Universiti Teknologi MARA