Pelaksanaan Pengoperasian UiTM semasa PKPB

Punca Kuasa : Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti Bil. 13/2020 bertarikh 6 Mei 2020

Terpakai kepada semua staf Universiti Teknologi MARA (staf tetap/kontrak/harian/Part Time Full Time/pekerja sambilan harian)

Patuhi Panduan Pergerakan Staf Kembali Bertugas Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)

Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 13 Mei 2020