PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 06 TAHUN 2020 MENGENAI ARAHAN PERLAKSANAAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN MENGENAI HAL EHWAL STAF MULAI 18 MAC 2020 HINGGA 31 MAC 2020 ADALAH DIRUJUK. BERIKUT ADALAH NOMBOR TELEFON PUSAT PANGGILAN BAGI HAL EHWAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PEJABAT PENDAFTAR

Bil Urusan Pegawai Bertanggungjawab No Untuk Dihubungi
1. Ketua Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Tn Haji Muhamad Nizam Bin Noordin
Ketua Timbalan Pendafta
019-3225820
2. Hal Ehwal Cuti dan Hal Ehwal Perkhidmatan En Che Wan Kamarul Hishysam Che Wan Ahmad
Timbalan Pendaftar Kanan
019-6343803
3. Urusan Kemajuan Kerjaya Puan Azliah Othman
Timbalan Pendaftar Kanan
012-2952690
4. Urusan Pengambilan dan Penempatan Staf serta Mesyuarat Majlis Sumber Manusia Dr Wan Ismahanini binti Ismail
Timbalan Pendaftar
012-3512935
5. Pengemaskinian maklumat keluarga untuk eGL HRMIS Puan Rizadora Muhamad Arsad
Timbalan Pendaftar Kanan
012-6920443
Hal Ehwal Aduan HR2U dan STARS En Azanizam Ismail
Timbalan Pendaftar

En Mohd Sufian Bin Isa
Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
016-2765517


017-6303833
6. Urusan Kemudahan (Perubatan /Khairat Kematian) dan Saraan Puan Ainul Fadzilah Binti Harun
Timbalan Pendaftar
012-3754473