Bersama-sama ini dimajukan Pekeliling Pendaftar Bil. 7 Tahun 2018 berkenaan Permohonan Membawa ke Hadapan Baki Cuti Rehat & Pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR) Tahun 2017 ke Tahun 2018 untuk makluman dan perhatian YBhg. Datuk/Datin/ Prof/ Tuan/ Puan selanjutnya.

Pekeliling dikeluarkan pada 1 Februari 2018 dan berkuat kuasa pada 1 Februari 2018.