NO PROSEDUR TAJUK PROSEDUR KUALITI RUJUKAN PEMEGANG PROSEDUR MUAT TURUN
  Manual Kualiti (MQ) MQ Manual Kualiti MQ/UiTM/BPD Rizadora Muhamad Arsad
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 01 Kawalan Dokumen Kualiti PQ.P/UiTM/ BPD.01 Noor Azhar Md Saad
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 02 Kawalan Rekod Kualiti PQ.P/UiTM/ BPD.02 Azliah Othman
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 03 Audit Kualiti Dalaman PQ.P/UiTM/ BPD.03 Dr. Wan Ismahanini Ismail
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 04 Tindakan Pemulihan PQ.P/UiTM/ BPD.04 Azanizam Ismail
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 05 Kawalan Perkhidmatan Yang Takakur PQ.P/UiTM/ BPD.05 Noriah Mohamed Ali
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 06 Pengurusan Risiko PQ.P/UiTM/ BPD.06 Yuslin Mohd Sani
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 07 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan PQ.P/UiTM/ BPD.07 Nor Hafizah Ibrahim
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 08 Pengurusan Latihan PQ.P/UiTM/ BPD.08 Rosman Yahya
  Prosedur Kualiti Pengurusan (PQ.P) PQ.P 09 Pengendalian Aduan dan Maklum Balas Pelanggan PQ.P/UiTM/ BPD.09 Fairuzaszila Junus
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 01 Pengurusan Agihan Pengisian Jawatan UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.01 Syarifah Nurfuazduz Zakiah Habib Dzulkarnain
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 02 Pengurusan Pengambilan dan Pelantikan Staf PQ.O/UiTM/ BPD.02 Noorasmawati Amsari
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 03 Pengurusan Emolumen dan Kemudahan Staf PQ.O/UiTM/ BPD.03 Roslimi Ariffin
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 04 Pengurusan Cuti Staf UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.04 Masdiana Mosman
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 05 Pengurusan Pengesahan Ke Dalam Perkhidmatan PQ.O/UiTM/ BPD.05 Hishamudin Mohd Twontawi
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 06 Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf PQ.O/UiTM/ BPD.06 Mohd Zahurin Ramli
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 07 Pengurusan Biasiswa UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.07 Wan Mahsuri W Husin
  Prosedur Kualiti Operasi (PQ.O) PQ.O 08 Pengurusan Persaraan Wajib/Pilihan Staf UiTM PQ.O/UiTM/ BPD.08 Mohd Faridz Riza Ash Ridzwan Ash
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-01      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-02      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BGSU-03      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/BPD/BPO-01      
  Standard Operating Procedure (SOP) SOP/UiTM/INFOTECH/JPIT 3-8