PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen (BRPK) telah ditubuhkan bagi mengantikan Bahagian Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen (BPRPK). 

BRPK terdiri dari lapan belas (18) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar N48 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Kerani Kanan N22 5
Kerani N19 9
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen (BRPK) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

  • Pengurusan Rekod Pelajar
  • Pengurusan Konvokesyen
PIAGAM PELANGGAN
  1. Permohonan transkrip rasmi alumni disiapkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  2. Skrol dan transkrip rasmi diserahkan kepada graduan selepas setiap sidang konvokesyen selesai.
  3. Permohonan skrol bagi pertukaran taraf pengajian daripada Diploma ke Ijazah Sarjana Muda, Diploma Lanjutan ke Ijazah Sarjana Muda Am dan Diploma Lanjutan ke Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian disiapkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  4. Surat pengesahan pelajar/alumni dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  5. Surat kelulusan menarik diri daripada meneruskan pengajian (UiTM Selangor) dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  6. Keputusan Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) diumumkan kepada pelajar dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan melalui Portal Pelajar.
Perkhidmatan Yang Ditawarkan
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Pengesahan pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Permohonan transkrip pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Konvokesyen Urusan pengesahan graduan oleh Senat UiTM
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Konvokesyen Urusan istiadat konvokesyen
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Aminah Binti Aman
Timbalan Pendaftar
aminaham@uitm.edu.my
03-5544 3110
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Rozani binti Mohd. Noh
Penolong Pendaftar Kanan
roza@uitm.edu.my
03-5544 3114
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Abd Rahman Bin Hambali
Pegawai Eksekutif Tertinggi
arahman213@uitm.edu.my
03-5544 3117
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Shamshul Shafie
Kerani Kanan Pentadbiran BRPK
shams213@uitm.edu.my
03-5544 3119
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Abdul Manap Mat Saboot
Kerani Kanan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)
Sarjana Fakulti Sains Gunaan
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi
amanap552@uitm.edu.my
03-5544 3120
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Nor Azizan bin Omar
Kerani Kanan Fakulti Seni Bina & Perancangan Ukur
noraz508@uitm.edu.my
03-5544 3113
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Murniyati binti Mohd Salleh
Kerani Fakulti Pengurusan Perniagaan
- BM114 / BM115 / BM222 / BM229 / BM230 / BM231 / BM242 / BM249 / BM250
murni866@uitm.edu.my
03-5544 3127
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Teh Nurul Shahida binti Shahperi
Kerani Fakulti Perakaunan
- Ijazah
Fakulti Pengurusan Perniagaan
- OM221 / OM222 / OM223 / OM224 / BM232 / BM234 / BM235 / BM236
teh218@uitm.edu.my
03-5544 3113
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Norzuwainah binti Abd Hamid
Kerani Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
Fakulti Perubatan
Fakulti Farmasi
norzuwainah@uitm.edu.my
03-5544 3116
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Norfazeela binti Surani
Kerani Program ASASI
norfazeela@uitm.edu.my
03-5544 3122
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Norazmah binti Ishak
Kerani Fakulti Sains Komputer & Matematik
Akademi Pengajian Bahasa
Fakulti Muzik
norazmah5038@uitm.edu.my
03-5544 3126
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Haryani binti Ab. Razak
Kerani Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
Fakulti Kejuruteraan Awam
haryani5368@uitm.edu.my
03-5544 3128
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Mohd Syafiq bin Mohd Hasri
Kerani Fakulti Pendidikan
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Fakulti Pengurusan Maklumat
mohds961@uitm.edu.my
03-5544 3129
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Norazmah Ishak
Kerani Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Fakluti Komunikasi & Pengajian Media
Fakulti Sains Sukan Rekreasi
norazmah5038@uitm.edu.my
03-5544 3126
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Teh Nurul Shahida Shahperi
Kerani Fakulti Pengurusan Perniagaan
- BM117 / BM216 / BM220 / BM221 / BM223 / BM226 / BM240 / BM241 / BM243 / BM246 / BM247/ Profesional
teh218@uitm.edu.my
03-5544 3113
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Umi Khalsom Othman
Kerani Kanan Fakulti Perakaunan
- Diploma
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
umi345@uitm.edu.my
03-5544 3123
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Mohd Syafiq bin Mohd Hasri
Kerani
mohds961@uitm.edu.my
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen
Mohammad Sukhri Abu Bakar
Pembantu Operasi
msukhri@uitm.edu.my
03-5544 3131