PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semua Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK) telah ditubuhkan dengan penggabungan beberapa fungsi dari dua (2) jabatan iaitu Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (JPbSM) dan Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM). Dengan penggabungan ini, BKK diletakkan di bawah JPSM.

BKK terdiri dari tiga puluh (30) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Ketua Timbalan Pendaftar N54 1
Timbalan Pendaftar  Kanan N52 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 4
Penolong Pendaftar N41 1
Ketua Penolong Pegawai Tadbir N40 1
Pegawai Eksekutif Tertinggi N36 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 5
Ketua Kerani N28 1
Kerani Kanan N22 2
Kerani N19 10
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Sejajar dengan matlamat Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM), BKK melaksanakan fungsi berikut:

 1. Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf
 2. Pengurusan Biasiswa dan Staf Cuti Belajar
 3. Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan
 4. Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya
 5. Sekretariat Jawatankuasa Induk – Peningkatan Kerjaya Sumber Manusia
PIAGAM PELANGGAN
 1. Keputusan kenaikan pangkat dikeluarkan enam (6) bulan setelah permohonan lengkap diterima.
 2. Memastikan 70% staf cuti belajar / pemegang biasiswa menghantar laporan kemajuan berkala (PR) dan laporan prestasi (PA) dalam tempoh yang ditetapkan.
 3. Keputusan peperiksaan dikeluarkan tiga (3) bulan dari tarikh peperiksaan.
Perkhidmatan Yang Ditawarkan
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf Kenaikan pangkat staf akademik
 • Kenaikan pangkat ke gred 46
 • Kenaikan pangkat ke gred 52
 • Kenaikan pangkat ke gred 54 (Profesor Madya)
 • Kenaikan pangkat ke gred VK7 (Profesor)
 • Peningkatan gred Profesor ke gred khas yang lebih tinggi
 • Kenaikan pangkat secara laluan kerjaya
 • Program kekompetenan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf Kenaikan pangkat staf pentadbiran
 • Kenaikan pangkat hakiki kumpulan Pelaksana gred 4 – 40
 • Kenaikan pangkat hakiki kumpulan Pengurusan dan Profesional gred 44 – VU6
 • Kenaikan pangkat fleksi kumpulan Pengurusan dan Profesional
 • Kenaikan pangkat TBK kumpulan Pelaksana
 • Kenaikan pangkat secara laluan kerjaya
 • Program kekompetenan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Cuti Belajar dan Biasiswa Cuti belajar dan biasiswa staf skademik
 • Cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa
 • Cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa / tajaan luar
 • Cuti belajar tanpa gaji
 • Biasiswa Tenaga Pengajar Muda (TPM)
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Cuti Belajar dan Biasiswa Cuti belajar dan biasiswa staf pentadbiran
 • Cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa
 • Cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa / tajaan luar
 • Cuti belajar tanpa gaji
 • Biasiswa dalaman staf kumpulan Pelaksana
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan perkhidmatan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Ujian kemahiran Setiausaha Pejabat / – peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan bayaran insentif tugasan kewangan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Ujian pengambilan nota bagi Setiausaha Pejabat / Pembantu Setiausaha Pejabat
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Latihan industri
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Latihan profesional
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Pos basik
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Cuti sabatikal
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Sub kepakaran
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Pasca kedoktoran
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Program Transformasi Minda (PTM)
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Kemajuan Kerjaya Datin Nor Mottahatti Binti Mat Noor Ketua Timbalan Pendaftar nor_mottahatti@uitm.edu.my 03-5544 3030
Bahagian Kemajuan Kerjaya Azliah Binti Othman Timbalan Pendaftar Kanan azliah045@uitm.edu.my 03-5544 3103
Bahagian Kemajuan Kerjaya Ismam Parlan Ketua Kerani ismam432@uitm.edu.my 03-5544 3235
Bahagian Kemajuan Kerjaya Mohd Fuad bin Harun Pembantu Operasi mohdf737@uitm.edu.my 03-5544 3135
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik KOSONG Biasiswa Staf Akademik 03-5544 3103
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Wan Mahsuri Binti Wan Husin Penolong Pendaftar Biasiswa Staf Akademik wmahsuri@uitm.edu.my 03-5544 3106
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik KOSONG Biasiswa Staf Akademik 03-5544 3100
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Ainul Faizura binti Ahmad Pegawai Eksekutif Biasiswa Staf Akademik ainulf@uitm.edu.my 03-5544 3236
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Ahmad Hafsham Bin Mat Rani Pegawai Eksekutif Biasiswa Tenaga Pengajar Muda dan Cuti Belajar hafsham@uitm.edu.my 03-5544 3272
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Mohd Khuzaini Bin Bahari Kerani Biasiswa Staf Akademik khuzaini@uitm.edu.my 03-5544 3260
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Norsofiah binti Abdul Razak Kerani Biasiswa Staf Akademik norsofiah7942@uitm.edu.my 03-5544 3099
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Wan Raizan binti Wan Rasmi Kerani Biasiswa Staf Akademik wanraizan1586@uitm.edu.my 03-5544 3182
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Norazila binti Baharudin Kerani Biasiswa Tenaga Pengajar Muda dan Cuti Belajar norazila497@uitm.edu.my 03-5544 3095
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Akademik Suzillah binti Mohd Safhit Kerani Biasiswa Staf Akademik suzillah@uitm.edu.my 03-5544 3095
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Pentadbiran Khairul Ezuwan bin Samsuddin Penolong Pendaftar Biasiswa Staf Pentadbiran dan Sekretariat JKI-PKSM ezuwan@uitm.edu.my 03-5544 3237
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Cuti Belajar dan Biasiswa Pentadbiran Shahril Aznin bin Sharuddin Kerani Biasiswa Staf Pentadbiran dan Sekretariat JKI-PKSM shah_jam@uitm.edu.my 03-5544 3184
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Akademik Afizul bin Sobri Penolong Pendaftar Kanan Kenaikan Pangkat Staf Akademik afizul@uitm.edu.my 03-5521 1317
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Akademik Azina binti Abdullah Ketua Penolong Pegawai Tadbir Kenaikan Pangkat Staf Akademik azina@uitm.edu.my 03-5521 1625
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Akademik Jalima binti Johari Pegawai Eksekutif Kanan Kenaikan Pangkat Staf Akademik jalim926@uitm.edu.my 03-5521 1622
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Akademik Norhafida binti Hasan Kerani Kanan Kenaikan Pangkat Staf Akademik norhafida283@uitm.edu.my 03-5521 1625
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Akademik Che Mohd Fardaus bin Mustapha Kerani Kenaikan Pangkat Staf Akademik fardaus7576@uitm.edu.my 03-5521 1319
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Mohd Zahurin bin Ramli Penolong Pendaftar Kanan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran mzahurinr@uitm.edu.my 03-5521 1312
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Izawany Hirdayu binti Ibrahim Pegawai Eksekutif Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran izawany@uitm.edu.my 03-5544 3105
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Siti Faruwani binti Shafie Pegawai Eksekutif Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran sitifa@uitm.edu.my 03-5521 1310
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Noor Rugayya binti Ariffin Kerani Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran rugayya@uitm.edu.my 03-5544 3099
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Kenaikan Pangkat Norita binti Saari Kerani Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran norit765@uitm.edu.my 03-5543 8551
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Program Kemajuan Kerjaya Nor Azlina binti Ismail Penolong Pendaftar Kanan norazlina_ismail@uitm.edu.my 03-5521 1621
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Program Kemajuan Kerjaya Norazlina Binti Mohd Noor Pegawai Eksekutif norazlinamn@uitm.edu.my 03-5544 3185
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Program Kemajuan Kerjaya Mohd Nahar bin Mohamad Sanusi Kerani Kanan Pengurusan Pembangunan Profesional mohdn804@uitm.edu.my 03-5544 3107
Bahagian Kemajuan Kerjaya Unit Program Kemajuan Kerjaya Rohaile binti Riduan Kerani
Pengurusan Program Transformasi Minda
rohai442@uitm.edu.my 03-5544 3185