PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BSK terdiri dari lima belas (15) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar Kanan N52
Penolong Pendaftar Kanan N44 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 3
Penolong Akauntan W29 2
Kerani Kanan N22 1
Kerani Kewangan Kanan W22 1
Kerani N19 2
Kerani Kewangan W19 2
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Saraan dan Kemudahan (BSK) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

 • Pengurusan Saraan
 • Pengurusan Kemudahan Staf
 • Pengurusan Majlis Jasamu Dikenang (MJD)
Perkhidmatan Yang Ditawarkan
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Laporan Perubahan Gaji (LPG) Penyediaan Laporan Pergerakan Gaji (LPG) :
 • Pindaan Elaun-elaun
 • Pergerakan gaji
 • Lantikan pertama
 • Pembatalan LPG
 • Elaun Pentadbiran
 • Pemberhentian / Penamatan
 • Cuti
 • Persaraan
 • Imbuhan tahunan
 • Pertukaran dan Perpindahan Staf
 • Pengesahan Staf
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Laporan Perubahan Gaji (LPG) Pengurusan Tuntutan Elaun:
 • Elaun Pakaian Panas dan Pakaian Istiadat
 • Elaun Perpindahan Rumah yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan
 • Elaun Perpindahan Rumah Dari Rumah Sendiri / Rumah Sewa Ke Rumah Universiti atau sebaliknya.
 • Elaun Penanggungan Kerja
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Kemudahan Perbelanjaan Perubatan (Sara Ubat)
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Skim Khairat Kematian
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Bantuan Wang Pengurusan Jenazah
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Subsidi Taska UiTM
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Surat Jaminan Hospital (GL)
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Lembaga Perubatan
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Majlis JasaMu Dikenang (MJD)
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Ainul Fadzilah binti Harun Timbalan Pendaftar ainul@uitm.edu.my 03-5544 3040
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Roslimi bin Ariffin Penolong Pendaftar Kanan rosli019@uitm.edu.my 03-5543 8553
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Farafaddia binti Abu Hanipah Pegawai Eksekutif Kanan fara@uitm.edu.my 03-5544 3045
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Zustaman bin Awang Soh Pegawai Eksekutif zustaman@uitm.edu.my 03-5544 3874
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Rohana binti Misran Kerani Kewangan Kanan rohan030@uitm.edu.my 03-5544 3062
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Aime Nadia binti Hamdan Kerani Kewangan aime315@uitm.edu.my 03-5544 3061
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Hasfizah binti Mohd Teridi Penolong Akauntan hasfizah4269@uitm.edu.my 03-5544 3028
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Norita binti Md Don Penolong Akauntan norita36@uitm.edu.my 03-5544 3061
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Nurulhijatul binti Jamaludin Kerani Kewangan nurul483@uitm.edu.my 03-5544 3028
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Khairulimran bin Abdul Ghani Kerani khairulimran@uitm.edu.my 03-5544 3026
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Pengurusan Saraan Nor Azme bin Shamsuddin Pembantu Operasi norazme@uitm.edu.my 03-5544 3043
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Nur Farra binti Mustafar Pegawai Eksekutif nurfarra@uitm.edu.my 03-5544 3042
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Nurul Liyana binti Mat Saman Pegawai Eksekutif liyana4311@uitm.edu.my 03-5544 3008
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Mariani binti Ismail Kerani Kanan mariani139@uitm.edu.my 03-5544 3047
Bahagian Saraan Dan Kemudahan Unit Kemudahan Staf Norekma binti Zaini Kerani norekma7550@uitm.edu.my 03-5544 3043