PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf (BPPS) telah ditubuhkan dan bahagian ini telah diletakkan di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (JPSM).

BPPS terdiri dari lapan belas (18) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Timbalan Pendaftar N48 1
Penolong Pendaftar Kanan N44 2
Penolong Pendaftar N41 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 2
Pegawai Eksekutif N29 3
Kerani Kanan N22 3
Kerani N19 5
Pembantu Operasi N11 1
FUNGSI BAHAGIAN
  • Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik 
  • Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran 
  • Pengurusan Pemantauan Autonomi & Sekretariat Majlis Sumber Manusia
Perkhidmatan Yang Ditawarkan
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pelantikan staf pentadbiran (tetap/ kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pelantikan semula staf pentadbiran (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan rayuan semula pelantikan staf pentadbiran (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan lapor diri staf pentadbiran 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pertukaran dan penempatan staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan semakan gaji staf pentadbiran 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan elaun penempatan staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan tuntutan perbatuan staf pentadbiran melapor diri kali pertama
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan permohonan/ pembaharuan permit kerja staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pelantikan staf akademik (tetap/ kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pelantikan semula staf akademik (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan rayuan semula pelantikan staf akademik (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan lapor diri staf akademik 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pertukaran dan penempatan staf akademik
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan semakan gaji staf akademik 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan elaun penempatan staf akademik
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan tuntutan perbatuan staf akademik melapor diri kali pertama
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan permohonan/ pembaharuan permit kerja staf akademik
Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Rohanah binti A. Kadir Timbalan Pendaftar Kanan rohan058@uitm.edu.my 03-5544 3080
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Siti Kesuma binti Tambong Penolong Pendaftar Kanan ctkesuma@uitm.edu.my 03-5544 3005
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Mohamad Jumaili bin Takim Pegawai Eksekutif Kanan mjumaili479@uitm.edu.my 03-5544 3007
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Muhamad Juani Bin Zulkipli Pegawai Eksekutif juanizulkipli@uitm.edu.my 03-5544 3076
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Shadalila binti Mohamad Yusof Kerani shadalila@uitm.edu.my 03-5544 3093
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Halimah binti Suliman Kerani halimah795@uitm.edu.my 03-5544 3085
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Pentadbiran) Aminur Firdaus Bin Mohamad Saleh Kerani aminurfirdaus@uitm.edu.my 03-5544 3091
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Fairuzaszila binti Junus Penolong Pendaftar Kanan fairu693@uitm.edu.my 03-5544 3006
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Khazreen binti Kamalludin Pegawai Eksekutif Kanan khazr635@uitm.edu.my 03-5544 3063
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Muhammad Syukri bin Mahat Pegawai Eksekutif msyukri959@uitm.edu.my 03-5521 1314
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Azni Sharliza binti Mohamed Zakaria Kerani Kanan azni460@uitm.edu.my 03-5521 1612
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Nurul Adzha bin Rasidi Kerani adzha@uitm.edu.my 03-5544 3417
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Unit Pengambilan dan Penempatan (Staf Akademik) Nor Suhayati binti Musa Kerani norsu257@uitm.edu.my 03-5544 3090
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Sekretariat MSM Mohd Arsyam bin Jafar Penolong Pendaftar arsyam523@uitm.edu.my 03-5544 3077
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Sekretariat MSM Norhazira binti Sadiman Pegawai Eksekutif norhazirasadiman@uitm.edu.my 03-5521 1028
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Sekretariat MSM Nor Aishah binti Mat Som Kerani aishah3622@uitm.edu.my 03-5544 3090
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Sekretariat MSM Annuar Affendi bin Abdullah Pembantu Operasi annuar063@uitm.edu.my 03-5544 3092
Bahagian Pengambilan Dan Penempatan Staf Pentadbiran Am Tarmizi Bin Abdul Wahab Kerani Kanan tarmizi063@uitm.edu.my 03-5544 3089