PENGENALAN

Lanjutan dari penstrukturan semula Pejabat Pendaftar pada 1 Jun 2015, Bahagian Governan dan Sekretariat Universiti (BGSU) telah ditambah baik dengan penggabungan beberapa fungsi dari Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ).

BGSU terdiri dari lapan belas (18) orang staf seperti berikut:

JAWATAN GRED BILANGAN STAF
Ketua Timbalan Pendaftar N54 1
Timbalan Pendaftar N48 1
Penolong Pendaftar Kanan N41 1
Pegawai Eksekutif Kanan N32 1
Pegawai Eksekutif N29 1
Kerani Kanan N22 3
Kerani N19 3
Pelukis Grafik B19 1
Pembantu Operasi N11 5
Pemandu H11 1
FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Governan dan Sekretariat Universiti (BGSU) melaksanakan fungsi-fungsi seperti berikut:

Unit Sekretariat LPU dan Pentadbiran
Keurusetian Lembaga Pengarah Universiti:
 1. Pengurusan pelantikan LPU
 2. Pengemaskinian sistem maklumat LPU
 3. Pengurusan mesyuarat LPU
  • Sebelum mesyuarat
  • Semasa mesyuarat
  • Selepas mesyuarat
 4. Pengurusan latihan LPU
 5. Pengurusan hal ehwal LPU
  • Bayaran elaun
  • Hal ehwal kebajikan
  • Urusan rasmi berkaitan universiti yang melibatkan LPU dalam dan luar negara
  • Istiadat konvokesyen
Penyelarasan dasar:
 1. Mengkaji, menyemak dan menyelaras hal-hal berkaitan governan universiti
 2. Menguruskan audit tadbir urus/ perjawatan (kerjasama dengan Bahagian Pembangunan Organisasi)*
 3. Menguruskan repositori dasar
 4. Menguruskan penubuhan jawatankuasa baharu
 5. Daftar jawatankuasa di UiTM
Keurusetian Pro Canselor:
 1. Pengurusan pelantikan Pro Canselor
 2. Pengemaskinian sistem maklumat Pro Canselor
 3. Pengurusan hal ehwal Pro Canselor:
  • Bayaran elaun
  • Hal ehwal kebajikan
  • Urusan rasmi berkaitan universiti yang melibatkan LPU dalam dan luar negara
  • Istiadat konvokesyen
Pentadbiran:
 1. Pengurusan kemudahan urusan mel universiti
 2. Pengurusan belanjawan Pejabat Pendaftar
 3. Pengurusan agihan dan kawalan perbelanjaan
 4. Pengurusan penyelenggaraan dan perolehan Pejabat Pendaftar
Keurusetiaan mesyuarat:
 1. Perancangan mesyuarat tahunan peringkat strategik (jawatankuasa di bawah LPU)
 2. Mesyuarat Ketua Bahagian Pejabat Pendaftar
 3. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP/PPK dan PP Seluruh Sistem
 4. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP
Pengurusan Jubah/Pakaian Berkaitan Istiadat Konvokesyen:
 1. Ukuran, Tempahan dan bayaran bagi jubah/sampin/songkok/baju istiadat
 2. Jemputan dan semakan kehadiran Pro Canselor dan LPU
 3. Urusan kenderaan dan logistik
 4. Urusan kehadiran istiadat ke kampus
 5. Penyelenggaraan jubah istiadat/senat dan jubah akademik
Unit Governan UiTM dan Kualiti
Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar:
 1. Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan perancangan strategik Pejabat Pendaftar
 2. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti kualiti
 3. Keurusetiaan Jawatankuasa Pemandu Kualiti
 4. Penyelenggaraan Sistem Pengurusan Kualiti (SPQ)
 5. Penyertaan aktiviti kualiti dalam dan luar universiti
Penyelarasan dasar:
 1. Melaksanakan maklumbalas pelaksanaan tadbir urus 1UiTM:Multisistem *
 2. Meyediakan laporan ITU
Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar:
 1. Menyelaras keperluan latihan
 2. Melaksanakan latihan dan Memantau keberkesan latihan
 3. Pelaporan dan analisan latihan.
 4. Penganjuran seminar/persidangan berkaitan, sumber manusia dan kualitiBagi staf Pejabat Pendaftar
 5. Kursus/pendedahan/latihan berkaitan tadbir urus, sumber manusia dan kualiti
Keurusetiaan mesyuarat:
 1. Mesyuarat Kualiti (MKSP/Penyampaian prestasi jabatan/audit dalam)
 2. Mesyuarat Bersama Jabatan
 3. Mesyuarat Pendaftar bersama KTPK/KTP/TP/PPK dan PP Seluruh Sistem
Menyelaras maklumat Pejabat Pendaftar:
 1. Menyelaras laporan pencapaian jabatan/Pejabat Pendaftar
 2. Menyelaras laporan AKNC

Direktori Staf
BAHAGIAN UNIT NAMA JAWATAN TANGGUNGJAWAB EMEL TELEFON
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Noriah Binti Mohamed Ali Ketua Timbalan Pendaftar noria605@uitm.edu.my 03-5544 2211
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Syahida Fathiah binti Ahmad Kamal Setiausaha Pejabat syahidafathiah2128@uitm.edu.my 03-5544 3010
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Anuar Ridzuan bin Abbas Penolong Pendaftar anuar060@uitm.edu.my 03-5544 3070
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Mohd.Hasnor bin Asman Kerani Kanan hasnor_asman@uitm.edu.my 03-5544 3009
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Zazuviah Yatim Kerani Kanan zazuviah269@uitm.edu.my 03-5544 3018
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Rohaini Abdul Manap Kerani Kanan rohaini352@uitm.edu.my 03-5544 3018
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Che Roslela Binti Che Sulaiman Kerani chero917@uitm.edu.my 03-5544 3014
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Azhari Haji Hamidi Pembantu Operasi azhari616@uitm.edu.my 03-5544 7911
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Ezuan Gadizi Muhammad Pembantu Operasi ezuan756@uitm.edu.my 03-5544 7911
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Mohd Shidee Ali Pembantu Operasi shidee47@uitm.edu.my 03-5544 7911
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Mohd Mahfuz Bin Dohadi Pembantu Operasi mahfuz@uitm.edu.my 03-5544 3035
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Muhamad Bin Azhar Pembantu Operasi muhamad4748@uitm.edu.my 03-5544 7911
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Sekretariat & Pentadbiran Muhammad Thaqif Bin Isro Pemandu mdthaqif@uitm.edu.my 03-5544 3032
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Nor Hafizah Ibrahim (CUTI BELAJAR) Timbalan Pendaftar Unit Governan & Kualiti norhafizah0413@uitm.edu.my 03-5544 3011
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Suriani Musa Penolong Pendaftar Kanan Unit Governan & Kualiti surianimusa@uitm.edu.my 03-5544 3305
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Rosman Yahya Pegawai Eksekutif Kanan rosman@uitm.edu.my 03-5544 3013
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Zailiyanti Binti Zabidin Pelukis Grafik zailiyanti58@uitm.edu.my 03-5544 3017
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Faezah Binti Abdul Hamid Kerani faeza454@uitm.edu.my 03-5544 3035
Bahagian Governan Dan Sekretariat Universiti Unit Governan & Kualiti Nur Rahimie Fahmi bin Noor Adzman Kerani rahimiefahmi@uitm.edu.my 03-5544 3413