Dimaklumkan bahawa tawaran opsyen secara atas talian bagi pertukaran pelantikan melalui pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2016 dibuka mulai jam 9 pagi pada 29 Jun 2016 sehingga 28 Julai 2016. Sehubungan itu, tuan/puan adalah diminta untuk memilih tawaran opsyen dan menghantar salinan borang opsyen melalui Ketua PTJ untuk dimajukan kepada Bahagian Pembangunan Organisasi. Sebarang Pertanyaan sila hubungi talian telefon 55443094/55241316/55443133/55443082.

Disertakan Manual Online Opsyen dan Pemantauan PTJ.