Merujuk kepada iklan tawaran peperiksaan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2016, dimaklumkan tarikh peperiksaan perkhidmatan telah dipinda ke 18 dan 19 Mei 2016 atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh dimajukan kepada Bahagian Kemajuan Kerjaya, Jabatan Pengurusan Sumber Manusia ditalian 03-5544 3185/ 55211621.