BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Pembangunan Organisasi Perancangan Sumber Manusia Pengurusan Skim Perkhidmatan Baharu/ Pindaan Yang Diterima Pakai di UiTM
Bahagian Pembangunan Organisasi Perancangan Sumber Manusia Pengurusan Pelarasan/ Pindaan/ Tukar Lantik Jawatan Akademik dan Pentadbiran
Bahagian Pembangunan Organisasi Perancangan Sumber Manusia Pengurusan Audit dan Kajian Perjawatan
Bahagian Pembangunan Organisasi Perancangan Sumber Manusia Pengurusan Deskripsi Tugas (JD) dan Norma Perjawatan
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Maklumat Sumber Manusia Analisa Keperluan Sumber Manusia dari PTJ
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Maklumat Sumber Manusia Pengurusan Data/ Maklumat Sumber Manusia
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Maklumat Sumber Manusia Kemaskini Sistem STARS
 • Pelantikan Staf
 • Pertukaran Jabatan
 • Tukar Lantik
 • Pertukaran Bidang Jawatan
 • Pelarasan Gred Gaji
 • Tukar Gelaran Jawatan
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia Pengurusan Pembangunan Sistem Sumber Manusia HR2U
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia Pengurusan Proses Integriti Data STARS, HRMIS dan HR2U
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia Pengurusan Kandungan Laman Web Pejabat Pendaftar
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia Pengesahan Kebenaran Penggunaan Data Sumber Manusia
Bahagian Pembangunan Organisasi Pengurusan Sistem Maklumat Sumber Manusia Pengesahan Kebenaran Akses Sistem STARS
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pelantikan staf pentadbiran (tetap/ kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pelantikan semula staf pentadbiran (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan rayuan semula pelantikan staf pentadbiran (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan lapor diri staf pentadbiran 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan pertukaran dan penempatan staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan semakan gaji staf pentadbiran 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan elaun penempatan staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan tuntutan perbatuan staf pentadbiran melapor diri kali pertama
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Pentadbiran Urusan permohonan/ pembaharuan permit kerja staf pentadbiran
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pelantikan staf akademik (tetap/ kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pelantikan semula staf akademik (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan rayuan semula pelantikan staf akademik (kontrak)
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan lapor diri staf akademik 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan pertukaran dan penempatan staf akademik
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan semakan gaji staf akademik 
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan elaun penempatan staf akademik
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan tuntutan perbatuan staf akademik melapor diri kali pertama
Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf Pengurusan Pengambilan & Penempatan Staf Akademik Urusan permohonan/ pembaharuan permit kerja staf akademik
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Laporan Perubahan Gaji (LPG) Penyediaan Laporan Pergerakan Gaji (LPG) :
 • Pindaan Elaun-elaun
 • Pergerakan gaji
 • Lantikan pertama
 • Pembatalan LPG
 • Elaun Pentadbiran
 • Pemberhentian / Penamatan
 • Cuti
 • Persaraan
 • Imbuhan tahunan
 • Pertukaran dan Perpindahan Staf
 • Pengesahan Staf
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Laporan Perubahan Gaji (LPG) Pengurusan Tuntutan Elaun:
 • Elaun Pakaian Panas dan Pakaian Istiadat
 • Elaun Perpindahan Rumah yang Dibeli Melalui Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan
 • Elaun Perpindahan Rumah Dari Rumah Sendiri / Rumah Sewa Ke Rumah Universiti atau sebaliknya.
 • Elaun Penanggungan Kerja
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Kemudahan Perbelanjaan Perubatan (Sara Ubat)
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Skim Khairat Kematian
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Bantuan Wang Pengurusan Jenazah
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Subsidi Taska UiTM
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Surat Jaminan Hospital (GL)
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Lembaga Perubatan
Bahagian Saraan dan Kemudahan Pengurusan Kemudahan Staf Pengurusan Majlis JasaMu Dikenang (MJD)
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf Kenaikan pangkat staf akademik
 • Kenaikan pangkat ke gred 46
 • Kenaikan pangkat ke gred 52
 • Kenaikan pangkat ke gred 54 (Profesor Madya)
 • Kenaikan pangkat ke gred VK7 (Profesor)
 • Peningkatan gred Profesor ke gred khas yang lebih tinggi
 • Kenaikan pangkat secara laluan kerjaya
 • Program kekompetenan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Kenaikan Pangkat Staf Kenaikan pangkat staf pentadbiran
 • Kenaikan pangkat hakiki kumpulan Pelaksana gred 4 – 40
 • Kenaikan pangkat hakiki kumpulan Pengurusan dan Profesional gred 44 – VU6
 • Kenaikan pangkat fleksi kumpulan Pengurusan dan Profesional
 • Kenaikan pangkat TBK kumpulan Pelaksana
 • Kenaikan pangkat secara laluan kerjaya
 • Program kekompetenan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Cuti Belajar dan Biasiswa Cuti belajar dan biasiswa staf skademik
 • Cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa
 • Cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa / tajaan luar
 • Cuti belajar tanpa gaji
 • Biasiswa Tenaga Pengajar Muda (TPM)
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Cuti Belajar dan Biasiswa Cuti belajar dan biasiswa staf pentadbiran
 • Cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa
 • Cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa / tajaan luar
 • Cuti belajar tanpa gaji
 • Biasiswa dalaman staf kumpulan Pelaksana
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan perkhidmatan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Ujian kemahiran Setiausaha Pejabat / – peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Peperiksaan bayaran insentif tugasan kewangan
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Peperiksaan Dalam Perkhidmatan Ujian pengambilan nota bagi Setiausaha Pejabat / Pembantu Setiausaha Pejabat
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Latihan industri
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Latihan profesional
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Pos basik
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Cuti sabatikal
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Sub kepakaran
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Pasca kedoktoran
Bahagian Kemajuan Kerjaya Pengurusan Program Pembangunan Kerjaya Program Transformasi Minda (PTM)
BAHAGIAN PENGURUSAN NAMA PERKHIDMATAN
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Pengesahan pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Permohonan transkrip pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Rekod Pelajar Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) pelajar
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Konvokesyen Urusan pengesahan graduan oleh Senat UiTM
Bahagian Rekod Pelajar & Konvokesyen Pengurusan Konvokesyen Urusan istiadat konvokesyen