Buletin BPD Jan - Dis 2017

 

Senarai Semua Buletin

Semua STAF PENTADBIR UiTM dipelawa untuk mengisi pencalonan bagi ANUGERAH PENTADBIR UiTM 2018. Tarikh akhir pencalonan adalah sebelum atau pada 30 APRIL 2018.

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Bahagian Pengurusan Perkhidmatan (BPP) di Talian 03-55443134/3054/3067/3068.

Maklumat lanjut sila layari pautan berikut:

Anugerah Pentadbir 2018

Kunjungan hormat MASTI kepada Pengerusi Majlis Pendaftar Universiti Awam

Tarikh : 20 Mac 2018

Masa : 10 pagi

Tempat : UiTM Shah Alam

Lembaga Pengurusan Universiti (LPU) telah meluluskan penerimaan pakai Surat Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2009 Bertajuk Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melalui Pekeliling Pendaftar Bil. 43/2009 bertarikh 24 Julai 2009. Semua PTJ dan Warga Universiti wajib menetapkan Sasaran Kerja Tahuan (SKT) pada setiap awal tahun. Penetapan SKT ini dilaksanakan bertujuan bagi menentukan arah haluan, matlamat dan sasaran kerja organisasi disamping memastikan sistem kerja yang berkesan bagi mencapai SKT yang ditetapkan bagi tahun tersebut.

Majlis Sumber Manusia UiTM (MSM) dalam Mesyuarat ke-16 telah bersetuju menerima cadangan penambahbaikan kaedah penilaian prestasi tahunan secara atas talian bagi Staf Pentadbiran dan cadangan Integrasi Sistem OPAL bagi Akademik menerusi SISTEM HR2U. Sistem ini telah dibangunkan dan sedia untuk digunapakai bagi Modul LNPT. Oleh itu, Semua warga UiTM (staf Pentadbiran) adalah dikehendaki mengisi SKT setiap awal tahun mulai 2018 menggunakan Sistem HR2U bagi menggantikan borang manual.

Sila klik ke Pautan HR2U untuk tindakan selanjutnya. Anda juga boleh melayari terus ke Laman Sesawang: https://hr2u.uitm.edu.my

Akses kepada SKT 2018 secara atas talian akan mula dibuka mulai 19 MAC 2018 sehingga 19 APRIL 2018

Bersama-sama ini dimajukan Pekeliling Pendaftar Bil. 7 Tahun 2018 berkenaan Permohonan Membawa ke Hadapan Baki Cuti Rehat & Pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR) Tahun 2017 ke Tahun 2018 untuk makluman dan perhatian YBhg. Datuk/Datin/ Prof/ Tuan/ Puan selanjutnya.

Pekeliling dikeluarkan pada 1 Februari 2018 dan berkuat kuasa pada 1 Februari 2018.