NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN TAJUK DOKUMEN PUNCA KUASA DOKUMEN
  PEKELILING 001/2019 Pekeliling Naib Canselor Bilangan 06 tahun 2019 Penstrukturan bahagian Di Bawah Seliaan Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bilangan 15/2019 bertarikh 3 Julai 2019
  PEKELILING 001/2019 Pekeliling Naib Canselor Bilangan 06 tahun 2019 Penstrukturan bahagian Di Bawah Seliaan Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bilangan 15/2019 bertarikh 3 Julai 2019
  Manual 000/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus 1 UiTM Multisistem 2019
  001/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus LPU 2019
  002/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Eksekutif 2019
  003/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Akademik 2019
  004/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus HEP 2019
  005/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus CSPI 2019
  006/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus ICAN 2019
  007/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Pembangunan 2019
  008/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Sumber Manusia 2019
  009/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Kewangan 2019
  010/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Kualiti 2019
  011/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Perpustakaan 2019
  012/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Peringkat Operasi Fakulti 2019
  013/2019 Tadbir Urus Tadbir Urus Peringkat Operasi Negeri 2019
  014/2019 Garis Panduan Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Penulisan Minit Mesyuarat Universiti Teknologi MARA Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991 Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan
  INFOGRAFIK