NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN TAJUK DOKUMEN PUNCA KUASA DOKUMEN
  PEKELILING Naib Canselor
  Tadbir Urus
  INFOGRAFIK 001/2020  Mengambil Kira Perkhidmatan Lepas 
pdf.pngINFOGRAFIK_BPP 259.34 KB
  INFOGRAFIK 002/2020  Pengesahan Dalam Perkhidmatan  
  INFOGRAFIK 003/2020  Kemudahan Cuti Kuarantin