BAHAGIAN GOVERNAN & SEKRETARIAT UNIVERSITI

KETUA BAHAGIAN
PENTADBIRAN DAN TADBIR URUS
• Pentadbiran Am
• Pengurusan Mesyuarat dan Keurusetiaan Lembaga Pengarah Universiti
• Keurusetiaan Pro Canselor Universiti
• Pengurusan Mesyuarat Pejabat Pendaftar
• Pengurusan Dokumentasi Dasar SM/Pekeliling Pejabat Pendaftar
• Pengurusan pengesahan, pengeluaran dan rekod Pekeliling Pendaftar
• Pengurusan Tadbir Urus Universiti dan Tadbir Urus Sumber Manusia
• Pengurusan Belanjawan Pejabat Pendaftar
• Pengurusan Perolehan Peralatan Pejabat Pendaftar
• Pengurusan Penyelenggaraan Peralatan Pejabat Pendaftar
• Pengurusan Elaun Kerja Lebih Masa (KLM) Staf UiTM
• Pengurusan Mel UiTM
 
   
 

Nama     : Noriah binti Mohamed Ali

Jawatan  : Ketua Timbalan Pendaftar (N54)

Email       : noria605@uitm.edu.my

No.Telefon :03-5544 2211

 

   
       
   

Nama     : Shaneem Amira binti Mustafa

Jawatan  : Pembantu Setiausaha Pejabat (N19)

Email       : shaneem@uitm.edu.my

No.Telefon :03-5544 3010

   
       

 

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor

bgsu@uitm.edu.my

Tel: +603- 03-5544 2266

Pendaftar@Social Media