Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PENGENALAN


LATARBELAKANG

Universiti Teknologi MARA adalah salah sebuah institusi di antara Institusi Pengajian Tinggi Awam yang mempunyai sebuah unit khas untuk Rekod dan Arkib. Unit Rekod dan Arkib ditubuhkan pada Januari 1986. Unit ini pada mulanya ditempatkan di aras bawah Bangunan Pejabat Naib Canselor UiTM. Pada bulan September 1997, Unit ini berpindah ke ruang baru di bangunan Dewan Sri Budiman yang dahulunya adalah Stor Pusat UiTM. Struktur organisasi Unit Rekod dan Arkib terletak di bawah Pejabat Pendaftar.

Tujuan Unit Rekod dan Arkib diwujudkan adalah untuk menyelaraskan Sistem Pengurusan Rekod Universiti Teknologi MARA di kampus induk Shah Alam dan kampus-kampus cawangan diseluruh Negara. Penstrukturan semula universiti dibuat pada tahun 2000. Peranan dan fungsi Unit Rekod dan Arkib turut berubah berikutan dengan cadangan penubuhan muzium universiti. Pihak pengurusan telah bersetuju menaiktaraf Unit Rekod dan Arkib menjadi Bahagian Arkib dan Muzium mulai 1 Januari 2003.

Pada 17 April 2003, Y. Bhg. Dato’ Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah iaitu Naib Canselor UiTM telah mengisytiharkan perasmian penubuhan Bahagian Arkib dan Muzium bertempat di Dewan Sri Budiman, Universiti Teknologi MARA Shah Alam. Hasrat beliau untuk mewujudkan Muzium dan Galeri UiTM telah menjadi kenyataan dengan perasmiannya dilaksanakan oleh Y.A.B Dato’ Seri Mohd Najib Tun Hj. Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri ketika itu pada 10 November 2006.

Walaubagaimanapun, berkuatkuasa 2 Mei 2009, Galeri Tun Abdul Razak dan Bahagian Arkib & Muzium telah dipisahkan menjadi dua bahagian berbeza di bawah pentadbiran Pejabat Pendaftar.


OBJEKTIF

  1. Menyelaras sistem pengurusan rekod UiTM
  2. Menjadi pusat rujukan sistem pengurusan rekod UiTM
  3. Memelihara dan memulihara rekod UiTM yang bernilai arkib
  4. Menjadi pusat simpanan rekod arkib UiTM yang mudah rujuk


PIAGAM PELANGGAN

Kami beriltizam untuk mencapai kehendak dan keperluan pelanggan melalui penyampaian perkhidmatan seperti piagam pelanggan berikut:

 

  1. Keputusan rujukan Pengurusan Sistem Fail Jabatan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
  2. Keputusan penilaian dan kebenaran pelupusan daripada agensi berkaitan dimaklumkan kepada PTJ dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  3. Keputusan permohonan pelupusan rekod bukan fail ’homogeneous’ dimaklumkan kepada PTJ dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
  4. Permohonan rujukan bahan arkib disediakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima permohonan.


CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi BAM

Bahagian Arkib & Muzium