Home
Unit Sistem Maklumat Bersepadu PDF Print E-mail
Wednesday, 24 June 2009 07:52

Objektif Unit Sistem Maklumat Bersepadu

Selaras dengan Visi, Misi dan Objektif Pusat Latihan UiTM, objektif USMB adalah:-

  • Memastikan peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Pusat Latihan berfungsi dengan baik untuk kegunaan staf dan kursus/program
  • Memastikan sistem rangkaian di Pusat Latihan dalam keadaan yang terbaik
  • Membina sistem-sistem aplikasi bagi meningkatkan perkhidmatan dan mutu kerja

Piagam Pelanggan Unit Sistem Maklumat Bersepadu

  • Sentiasa memberi perkhidmatan yang cekap dan pantas secara berterusan
  • Memastikan setiap kursus dapat dijalankan dengan sempurna
  • Memastikan perlatan komputer dapat digunakan dan diselenggara
Last Updated on Wednesday, 09 December 2009 03:12
 

Unit Sistem Maklumat Bersepadu